Generelle rammer

Kommuneplanen fastlægger rammerne for indholdet i nye lokalplaner, herunder hvad bygninger og arealer må bruges til, samt hvor og hvor meget der må bygges. Der fastsættes f.eks. bestemmelser om bygningers højder og det antal etager man må bygge. Rammerne danner således grundlag for lokalplanlægning og sagsbehandling.

Kommuneplanens rammer består af nogle generelle rammer samt specifikke rammebestemmelser for de enkelte rammeområder. De generelle rammer i menuen til venstre, indeholder en række fælles bestemmelser, der gælder for alle de rammebelagte arealer i Randers Kommune, med mindre andet er anført særskilt i de specifikke rammer for området.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.