1.02.O.1

static-map
 • Plannummer

  1.02.O.1

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Områdets anvendelse

  Offentlige formål. Offentlige og private servicefunktioner, såsom institutioner og boliger i tilknytning hertil, samt sådanne institutioner og aktiviteter, der efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimalt etageantal

  3.5

 • Maksimal bygningshøjde

  15

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  150% beregnet ud fra området som helhed

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  1

 • Maks. miljøklasse

  2

 • Miljøforhold

  I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.