Rammer for lokalplanlægning

Tryk på kortet for at få link til de specifikke rammebestemmelser.

Søg på stednavn, adresser, matrikel, ramme nr. eller lokalplan nr. for at zoome ind i kortet. Alternativt kan der zoomes manuelt i kortet.

Signatur
Kommuneplanrammer
Boligområde
Blandet bolig og erhverv
Erhvervsområde
Centerområde
Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde