Parkering

Byrådet vil:

At borgere og gæster oplever, der er gode parkeringsmuligheder nær Randers midtby.

Lukke sløjfen i Randers midtby for biltrafik, og skabe gode muligheder for parkering i tilknytning til bymidten jf. Vision 2021.

Adgangen til parkeringspladser i midtbyen er et vigtigt parameter for en handelsby. Det er her den besøgende møder byen. Randers fik i 2010 prisen som handelsbyen med Danmarks bedste P-forhold, så Randers er godt stillet sammenlignet med de fleste andre byer, og Byrådet vil fortsat arbejde for en bedre geografisk fordeling af p-pladserne, og adgangen fra p-pladserne til bykernen.

Når der i forbindelse med Byen til vandet er truffet beslutning om vejføring, vil der skulle udarbejdes en plan for fremtidig parkering i Randers midtby.

Se desuden også de generelle rammer om parkering.

Retningslinjer:

Pa. 1

Ved større byudviklings- eller byomdannelsesprojekter i Randers midtby bør der etableres tilstrækkelig med parkeringspladser i forbindelse med projektet.

For at sikre at der bliver ved med at være gode parkeringsforhold i Randers midtby er det væsentlig at der ved større byudviklings- eller byomdannelsesprojekter sikres tilstrækkelig med parkeringspladser.

I de generelle rammer er der bestemmelser for, hvordan parkeringsforholdene skal være ved nyt byggeri i forhold til anlægstype og geografi. De generelle rammer ses her.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.