Vej og trafik

Det er afgørende for Randers Byråd, at borgerne og erhvervslivet kan tilbydes et attraktivt og velfungerende transportnet med en høj mobilitet. Hvis det er nemt at komme til, fra og rundt i Randers Kommune, kan vi styrke Randers’ rolle som værende attraktiv for bosætning og erhvervsvirksomheder.

Randers Kommune nyder godt af den gode placering mellem Aarhus og Aalborg samt den effektive infrastruktur og lette adgang til både nationale og internationale transportkorridorer. Jernbane og busser giver gode kollektive transportmuligheder til og fra Randers, der er let adgang til E45 og Randers Havn er en vigtig erhvervshavn i Danmark. Dette er styrkepositioner, som byrådet vil understøtte gennem planlægningen.

Byrådets visioner er fortsat at sikre hurtige og effektive veje til og fra kommunen, samt stor tilgængelighed til Randers midtby fra hele kommunen, blandt andet ved at sikre gode omstigningsmuligheder mellem de forskellige transportformer.

Mobilitet

Byrådet har vedtaget en Mobilitetspolitik i 2014 samt en Mobilitetsplan i 2015. Den overordnede vision for mobilitetspolitikken er, at Randers Kommune vil arbejde for at etablere trafiksystemet og trafiktilbuddene på en sådan måde, at alle borgernes og virksomhedernes behov for mobilitet og transport kan tilgodeses på den mest mulige bæredygtige måde. Det betyder blandt andet, at generne fra trafikken skal begrænses og det skal være nemt at være cyklist. Link til mobilitetspolitikken og – planen ses i boks.

Trafiksikkerhed

Det skal være nemt at transportere sig, men det skal også være sikkert. Generelt sker der et fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i Randers Kommune, men vi kan gøre det endnu bedre. Trafiksikkerhedsplanen fra 2014 beskriver, hvordan kommunen arbejder med trafiksikkerhed både i forhold til de lette trafikanter og de motoriserede køretøjer. Link til trafiksikkerhedsplanen ses i boks.

Nye forbindelser over å og fjord i Randers midtby

I døgnet kører der gennemsnitlig mere end 34.000 biler over Randers Bro, med betydelige kødannelser i myldretiden til følge. Fremtidig byudvikling vil medføre en yderligere trængsel af trafikken, hvorved trafikken vil bryde sammen. Dette problem har været og er stadigt helt centralt i planlægningen af det fremtidige vejnet i Randers Kommune. Det er derfor et vigtigt element i vejplanlægningen, at få sikret en eller to nye forbindelser over fjorden eller åen i Randers by.

Tidligere har det været beskrevet, at der har kørt i gennemsnit 43.000 biler over Randes Bro i døgnet, men efter en ny måling er dette justeret til 34.000 biler. Faldet kan skyldes at tidligere målinger var usikker og at der generelt er sket et fald i privatbilismen i Danmark grundet finanskrisen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.