Turisme og fritid

Randers Kommune kan tilbyde mange forskellige attraktioner og fritidsoplevelser. Som en af de allerstørste ligger Randers Regnskov midt i Randers by helt ud til Gudenåen med flere hundredetusinde besøgende hvert år. En tur i Randers Regnskov kan kombineres med et besøg i Randers hyggelige middelalder midtby eller en naturoplevelse af de helt store langs Gudenåen eller Randers Fjord i Naturparken.

Visionen for Naturpark Randers Fjord er, at området skal være kendt som et område med stort naturindhold og med alsidige og attraktive oplevelsesmuligheder. Dette skal blandt andet ske ved at skabe bedre adgang og flere muligheder for oplevelser.

Randers Kommune har mange tilbud om friluftsliv i naturen og i byen - og en lang tradition for, at foreninger og borgerne er med til at sætte deres præg på friluftslivet og anvendelsen af naturen. Netop processen omkring Naturpark Randes Fjord har fokus på frivillighed og muligheden for at komme ud i naturen. Det sker blandt andet med madpakkehuse og overnatningssteder, hvor det i de senere år er blevet mere populært, at overnatte på primitive lejrpladser i f.eks. shelters.

Randers Kommune har få egentlige sommerhuse, men vil udlægge flere hvis muligheden byder sig. Det er staten, der udstikker rammerne for hvor mange nye sommerhusområder, der kan udlægges. Randers Kommune vil så vidt muligt understøtte en udvikling af ferieboliger og overnatningsmuligheder langs Gudenåen og Randers Fjord.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.