Varmeforsyning

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

Fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til opvarmning af bygninger.

Der skal planlægges for at mindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler – uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.

Varmeplanlægningen skal ske i samarbejde med forsyningsselskaber og andre relevante parter og skal bl.a. belyse mulighederne for:

  • at udbygge den kollektive fjernvarmeforsyning.
  • at øge andelen af vedvarende energi, f.eks. biomasse og solenergi i den kollektive varmeforsyning.
  • at omlægge den kollektive naturgasforsyning til fjernvarme.
  • at udnytte overskydende procesvarme til fjernvarmeformål.

Retningslinjer:

Va. 1

Indenfor forsyningsområder for fjernvarme kan der ske tilslutning til de lokale fjernvarmeværker.

Forsyningsområderne for fjernvarme ses af kort. I hovedparten af fjernvarmeområderne er der tilslutningspligt ifølge tilslutningsbekendtgørelsen, der findes dog undtagelser, f.eks. nybyggeri der opføres som lavenergibyggeri. Der godkendes løbende projektforslag, der sætter rammerne for fremtidig forsyningsform og forsyningsområder.

Va. 2

Indenfor forsyningsområder for naturgas kan der ske tilslutning til det nationale naturgasnet.

I Randers Kommune er der relativt mange områder som er udlagt til naturgas. Disse ses af kort. I Danmark har vi et mål om at være uafhængig af kul, olie og gas i 2050. Det betyder, at der ikke udlægges nye områder til naturgasforsyning.

 

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.