Tekniske anlæg

Et velfungerende samfund er afhængig af, at de tekniske anlæg fungerer stabilt og optimalt. Det er vigtigt for byrådet at sikre dette, men samtidigt skal nye anlæg ikke etableres ukritisk. Behovet skal sammenholdes med de ulemper og gener, som anlæggene kan give og generne ved disse skal forsøges minimeret. Det kan være ved at placere de tekniske anlæg, hvor de giver færrest mulige gener eller ved at minimere produktionen af affald og forbruget af rent vand og energi, hvorved behovet for nye anlæg minimeres.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.