Natur og vand

Randers Byråd har store ambitioner for vores natur og åbne land. De potentialer og muligheder, som ligger her, skal understøtte udviklingen af Randers Kommune som helhed. Vi skal sikre de oplevelser og kvaliteter, som naturen giver til os alle. Jo bedre vi kender og er bevidste om de kvaliteter, der er i vores natur, jo bedre kan vi også udnytte de potentialer, der ligger i det åbne land i forhold til bosætning og erhverv.

Naturområder og økologiske forbindelser

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om knap 10 % af Danmarks areal. Det er blandt andet disse områder, der er udpeget til naturområder i Randers kommuneplan.

Samtidig er det vigtigt at have nogle forbindelser i landskabet, der kan sikre at bestande af dyr og planter kan spredes i landskabet og udveksle tilstrækkeligt med individer og gener til at fastholde en sund udvikling. Økologiske forbindelser er udpeget til dette formål og forbinder ofte de forskellige naturområder med hinanden.

Vand

Både mennesker og dyr er afhængige af både drikkevand, rene have, søer og fjorde. Derfor skal vi bl.a. sørge for at regnvand ikke ledes direkte ud i vores vandløb, sø eller fjord så det gå ud over dyre- og plantelivet, at drikkevandet ikke forurenes af de anvendelser vi planlægger for, og at der ved badestrande og søer er ren vand til formålet.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.