Landskab og geologi

Landskaber med varierende geologiske formationer har stor betydning for vores forståelse for hvordan landskabet oprindeligt er blevet dannet. Landskabet viser mange steder spor efter de geologiske processer, der rækker flere millioner år tilbage. De geologiske processer er stadig aktive og ændrer vores landskab den dag i dag. Mange steder i kommunen kan man se eksempler fra denne geologiske historie.

Randers Kommune har både fjord, floddelta, kystlandskaber, skove, landbrugsområder og store markenheder. Landskabet er et resultat af mange års brug og pleje. Landskabet er dynamisk og ændrer derfor karakter med tiden.

Spredt i landskabet findes landsbyer, gårde, bygninger, veje, vindmøller, højspændingsmaster mv. Oplevelsen af landskabet påvirkes af de store industrianlæg, der kan ses langvejs fra. Vi skal passe på landskabet og påvirke det med omtanke. Når vi tager beslutninger, der har konsekvenser for landskabet og de geologiske værdier i landskabet, er det vigtigt at tilpasse anlægget til landskabet. Typisk er der tale om byggeri og anlæg i det åbne land, som kan påvirke oplevelsen af landskabet og de geologiske formationer.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.