Kulturarv

Randers Kommune rummer en mangfoldig kulturarv og det er vigtigt for byrådet at videreføre den historiske identitet, der knytter sig til Randers Kommunes område, både i byerne og på landet. Kulturarv er alt fra ydmyge spor til større helheder, der afspejler egnens historie og særpræg.

Nogle bygninger, kulturmiljøer og fortidsminder er fredede, eller på anden måde beskyttede af lovgivning, beskyttelseszoner og indsigtslinjer. Andre kan beskyttes gennem planlægning og sagsbehandling, mens endnu andre slet ikke er registrerede.

Samarbejder og bevaringsudvalg

Sammen med Museum Østjylland og de lokalhistoriske foreninger arbejder kommunen for at pleje og sikre fortidsminder, fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, samt øge befolkningens kendskab og adgang til vores fælles kulturarv. I dette arbejde spiller Bevaringsudvalget i Randers Kommune en aktiv rolle. Udvalget er nedsat af byrådet og fungerer bl.a. som rådgivende udvalg for Miljø- og teknikudvalget. Bevaringsudvalget har i 2014-2016 sikret SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger i landdistrikterne i Randers.

SAVE registrering

Byrådet vil sikre og bevare den historiske identitet der knytter sig til de forskellige områder i Randers Kommune. Dette gøres bl.a. gennem registrering af de fredede og bevaringsværdige bygninger i kommunen. Som udgangspunkt er bygninger opført før 1940 SAVE-registreret. Dette er ud fra et ønske om at kunne arbejde aktivt og systematisk i forbindelse med sagsbehandlingen af nedrivnings- og byggesager. Formålet er at være i stand til at bevare og sikre de bevaringsværdige bygninger, samt at sikre at om- og tilbygninger sker med respekt for bygningsværkerne.

Bevarende lokalplaner

Byrådet er indstillet på at udarbejde bevarende lokalplaner i samarbejde med borgerne og bevaringsudvalget, de steder hvor der er et kulturmiljø eller en særlig stor koncentration af bevaringsværdige bygninger.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.