Tabel Randers bymidte

  Nuværende detailhandel m2* Restrummelighed m2* Samlet ramme m2 Maks. str. Dagligvare Maks str. Udvalgsvare
Randers 54.600 25.000 79.600 5.000 2.000
1.01.C.1 - 1.01.C.11       3.500 2.000
1.02.C.1       1.500 1.500
1.01.C.12       1.000 2.000
1.01.B.1       3.000 1.500
1.01.B.2       3.000 1.500
1.01.B.3       1.000 1.000
1.01.B.4 - 1.01.B.5       3.000 1.000
1.01.BE.1       1.000 1.000
1.01.BE.2 - 1.01.BE.6       3.000 1.500
1.01.BE.7       1.000 2.000
1.01.BE.8       3.000 1.500
1.01.BE.9       1.500 1.500
1.01.BE.10       1.000 1.000
1.01.BE.11       3.000 1.500
1.02.B.1 -1.02.B.2       1.500 1.500
1.02.BE.6       1.500 1.500
1.02.B.34       1.500 1.500
1.02.B.45       1.500 1.500
1.02.BE.5       1.500 1.500
1.02.BE.17       3.000 1.500

*Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.