Tabel Bymidter

  Nuværende detailhandel m2 * Restrummelighed m2 * Samlet ramme m2 Maks. str. Dagligvare Maks str. Udvalgsvare
Randers 54.600 25.000 79.600 3.500 2.000
Langå 3.406 3.094 6.500 2.000 1.000
Assentoft 2.610 6.390 9.000 2.000 1.000
Spentrup 2.860 2.140 5.000 2.000 1.000

*Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.