Tabel Bydelscentre

Ifølge planloven er det kun muligt at planlægge for bydelscentre i byer over 20.000 indbygger dvs. Randers by i Randers Kommune.

  Nuværende detailhandel m2 * Restrummelighed m2 * Samlet ramme m2 Maks. str. Dagligvare Maks. str. Udvalgsvare
Vorup (1.04.C.1) 4.600 2.000 6.600 2.000 1.500
Kristrup (1.04.C.2) 3.400 1.500 4.900 2.000 1.500
Romalt (1.03.C.3) 1.000 1.500 2.500 1.500 750
Over Hornbæk (1.05.C.1) 1.000 750 1.750 500. dog én på maks. 1.000 500
Nyvang (1.02.C.3) 130 6.370 6.500 2.000 1.500
Ydervang (1.06.C.2) 10.800 500 11.300 1.000, dog én på maks. 3.500 2.000
Mariagervej 1.02.C.2) 2.800 500 3.300 1.000 500
Dronningborg (1.08.C.1) 2.200 1.800 4.000 2.000 1.000

*Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.