Tabel Aflastningscenter Paderup

  Nuværende detailhandel m2 * Restrummelighed m2 * Samlet ramme m2 Maks. str. Dagligvare Maks. str. Udvalgsvare
Paderup samlet 75.832 17.168 93.000 1.000 2.000
1.09.C.1       1.000, dog én butik på 3.500 2.000
1.09.C.2       1.000, dog en butik på 11.600 2.000

*Beregning af nuværende detailhandel og restrummelighed er sket i 2016 i Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.