Detailhandel

Byrådet ønsker, at særligt detailhandlen skal styrkes i og omkring Randers by mens det på dagligvareområdet er byrådets politik, at alle borgere skal have et godt og bredt udbud af dagligvarer, så tæt på deres hjem som muligt.

Randers Bymidte

Randers bymidte er kommunens centrum, og en levende bymidte er vigtig for hele kommunens attraktivitet. Det er byrådets ambition at styrke bymidten som kommunens vigtigste butiks- og servicecenter.

Randers bymidte skal styrkes markant som den vigtigste by mellem Århus og Aalborg, og aflastningscentret i Paderup skal styrke det samlede udbud af især udvalgsvarer.

For at sikre en levende bymidte i Randers er det vigtigt, at der er et levende handelsmiljø. Derfor er bymidten første prioritet, når det handler om placering af detailhandel. Randers bymidte er attraktiv for handlende, fordi den tilbyder et bredt udvalg af detailhandel i alle kategorier, alene i midtbyen er der over 160 butikker, og sådan skal det fortsat være.

Men hvis Randers skal kunne tiltrække handlende, ikke bare internt i kommunen, men også fra nabokommunerne, skal byen også kunne tilbyde attraktive placeringer for alle typer butikker - både de små og de der kræver mere plads. De store udvalgsvarebutikker kan ligge i bymidten eller i aflastningscenteret i Paderup, når det ikke er muligt at placere dem i bymidten. Derfor er det vigtigt, at også aflastningscenteret bevares.

Centerbyerne

Det er vigtigt af Randers byråd at centerbyerne Spentrup, Assentoft og Langå fastholder deres position, som vigtige byer i et stort opland. Et af midlerne er at sikre mulighederne for et bredt detailhandelsudbud. Derfor er der også ved denne kommuneplan justeret på bymidten i Assentoft for at give yderligere muligheder for nye butikker.

Aflastningscenter

I konkurrencen med Aarhus og Aalborg, er det vigtigt at Randers som helhed opleves som et godt sted at gøre sine indkøb. Derfor er butikkerne i Paderup vigtige for Randers´ attraktivitet som handelsby.

Byrådet ønsker at understøtte en afbalanceret udvikling i de to vigtige udbudspunkter Midtbyen og Paderup, hvor Paderup som supplement til midtbyen kan tilbyde andre og større butikker, der er svære at indpasse i midtbyen.

For at understøtte et varieret butiksudbud i Randers by, hvor Randers Midtby og aflastningscenter Paderup supplerer hinandens butiks- og vareudbud, planlægges der i Paderup ikke for butikker under 500 m2

For at fastholde denne udvikling har byrådet desuden besluttet ikke at planlægge for nye aflastningscentre.