Bymønster

Statisk kort
Statisk kort

Byrådet vil:

At Randers by fungerer som katalysator for vækst og udvikling i hele kommunen.

At den enkelte by har mulighed for at udvikle sig og samtidig bidrage til at styrke kommunens sammenhængskraft og samlede udvikling.

Bymønstret er opdelt i Randers, centerbyer, lokalbyer, landsbyer og mindre landsbyer.

Randers by er med sine ca. 62.000 indbyggere kommunens center for handel, service, uddannelse og arbejdspladser. Byen er et socialt og kulturelt mødested - et kraftcenter for hele Randers Kommune.

Romalt, Hornbæk, Paderup og Dronningborg er forstæder til Randers by og er mere eller mindre vokset sammen med byen.

De tre større byer Langå, Assentoft og Spentrup, der har over 2.000 indbyggere hver, fungerer som centerbyer. Planlægningen sigter på, at udbygge disse byers rolle som udbydere af privat og offentlig service for deres opland.

Byrådet vil understøtte de tre centerbyers rolle i deres opland både som bosætnings- og handelsbyer, samt styrke samspillet mellem centerbyerne og Randers.

Bymønsteret understøtter og styrker en fortsat udvikling af Randers by som kommunens centrale kraftcenter, samtidig med at der er rum til fortsat udvikling af kommunens øvrige byer, med respekt for størrelse og forskellighed.

Langå og Assentoft er efterspurgte af tilflyttere fra andre kommuner. Fælles for dem er,

  • at der er et godt udbud af offentlige og private serviceydelser.
  • at de fungerer som selvstændige byer med god dagligvareforsyning og ikke mindst.
  • at de har en god adgang til Aarhus og det østjyske bybånd.

Disse byer vil indgå med en betydelig vægt som egentlige tilflytningsbyer og byvækstområder.

Historisk har Spentrup stor tilflytning fra Randers. Byen er som kommunens nordlige centerby, en vigtig brik i udviklingen af den private og offentlige service nord for Randers.

Det er vigtigt, at der er en afbalanceret positiv udvikling i såvel Randers by som i landområdernes mindre bysamfund – lokalbyer og landsbyer. De mindre bysamfund har meget at byde på fx et godt fællesskab, dejlig natur og masser af luft og ro. Men for at kunne tiltrække nye beboere, skal de mindre bysamfund også have attraktive byggegrunde.

Lokalbyer er byer, hvor kommunen understøtter de private initiativer i at skabe vækst og nybyggeri. Det er derfor sikret, at kommuneplanens rammer giver mulighed for udvikling – herunder at private kan udstykke nye byggegrunde. Hvis der er konkret efterspørgsel efter byggegrunde i kommunens større lokalbyer – fx Fårup, Havndal, Gjerlev og Øster Tørslev – så vil kommunen byggemodne i takt med efterspørgslen.

Landsbyer og mindre byer skal forblive landzone og som følge deraf er der begrænsninger på udviklingen i byerne. Indenfor den ramme vil Randers Kommune understøtte private initiativer i at skabe vækst og nybyggeri der kan underbygge den lokale identitet og sammenhængskraft.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.