Bymønster og byudvikling

Randers by er Danmarks sjette største, og Randers Kommune er landets syvende største målt på indbyggere.

Samtidig har Randers Kommune en ideel placering. Randers ligger i den nordlige del af den ene af Danmarks to store vækstregioner – den østjyske vækstregion, som er centreret omkring Aarhus. Regionen forventes fortsat at være i vækst, og med Randers Kommunes placering i det østjyske bybånd er der i den grad muligheder for at skabe yderligere vækst og udvikling i kommunen.

Randers bys placering medfører ikke bare, at det er nemt for kommunens borgere at komme til og fra byen, men også at der er et stort arbejds- og bosætningsopland indenfor en times kørsel fra byen.

 

Antal indbyggere i Randers Kommune. Blå er prognose.

Randers Kommune har en positiv befolkningstilvækst på ca. 500-800 personer årligt og fortsætter den tendens vil kommunen runde 100.000 indbyggere i løbet af 2018.

Randers Kommunens befolkningsudvikling og placeringen gør at kommunen har et stort potentiale for at tiltrække virksomheder og skabe en positiv erhvervsudvikling, der kan danne grundlag for investeringer, arbejdspladser og dermed en endnu større befolkningsudvikling.

80 % af kommunens tilflytning sker til Randers by. Næste led i flyttekæden er fraflytningen fra Randers til kommunens andre byer. Randers by har således en vigtig rolle for tilflytningen til hele kommunen.

Udover Randers by så sker tilflytningen fra andre kommuner primært til Assentoft og Langå.

Der er store forskelle på befolkningsudviklingen i forskellige dele af kommunen. Især syd for fjorden er der flere landsbyer med tilflytning og befolkningsvækst og Byrådet ønsker at imødekomme efterspørgslen på boliger. Nord for Randers er der generelt færre tilflyttere og Byrådets målsætning er, at fastholde og støtte centerbyen Spentrup gennem nyt boligbyggeri.

Aldersfordelingen er under forandring i Randers Kommune. De store ældre årgange er på vej ud af familieboligerne, og Randers Kommune forventer således et stigende udbud af parcelhuse og familieboliger. Bl.a. derfor sigter kommunen på at øge tilflytningen til Randers by, og ikke mindst at øge antallet af familier med børn. I planlægningen understøttes dette ved at planlægge for attraktive boligområder til forskellige boligtyper.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

LÆS MERE

Byrådets Vision 2021

Fakta om Randers Kommune

Befolkningsprognose og nøgletal for Randers

Kommunens side om fysisk planlægning