Mål og retningslinjer

Kommuneplanens mål beskriver i brede træk planlægningen for hele kommunen. Det er her man kan læse, hvilke principper der gælder for kommunens fysiske planlægning, og hvilke mål byrådet har for kommunens fysiske planlægning.

Kommuneplanens retningslinjer er grundlaget for Randers Kommunes administration i forhold til den fysiske planlægning.
Retningslinjerne og de områdeudpegninger de medfører, oplyser om hensyn, byrådet vil lade indgå i afvejningen af en ansøgning om tilladelse eller dispensation, efter lovgivningen – samtidig med at behandlingen af ansøgninger om tilladelse eller dispensation også vil foregå på baggrund af et konkret skøn, når der er pligt til at fortage et sådant efter lovgivningen.

Desuden udgør retningslinjerne grundlaget for kommunens planlægning og naturforvaltning samt andre tiltag til nye aktiviteter. Det er også i retningslinjerne der reserveres arealer til fremtidige anlæg, som nye veje, forsyningsledninger, vindmøller og biogasanlæg.

 

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.