Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

1.02.B.66 - Toldbodgade/Fjordgade

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.