Baggrund og formål

Randers Kommune har modtaget et forslag til et boligprojekt på Fjordgade 10 (den tidl. ”Metax-grund”).

Forslaget er ikke i overensstemmelse med Randers Kommuneplan 2017.

Plangrundlaget skal derfor justeres for at tilvejebringe den nye boligbebyggelse.

Det nye tillæg skal justeres i forhold til etageantal og bebyggelsesprocent.