Ændringer med dette tillæg

Der tilføjes en ny ramme 1.02.B.68(T9) og rammeområde 1.02.B.66 indskrænkes geografiske og kaldes efterfølgende for 1.02.B.66(T9).

Rammebestemmelserne for den 1.02.B.68(T9) er følgende:

Rammeområde 1.02.B.68(T9) - Etageboliger ved Fjordgade

Områdets anvendelse: Etagebebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

Bygningshøjde: Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 20,5 meter.

Etageantal: Bebyggelsen må ikke opføres i mere en 6 etager

Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110. Bebyggelsesprocenten gælder for enkelte ejendom.

Miljøklasse: I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-2.

Friarealer: Der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 50 % af boligetagearealet.