Redegørelse

Dette forslag til tillæg til kommuneplanen ændrer kommuneplanens rammebestemmelser efter den faktiske anvendelse og giver mulighed for at realisere den planlægning, som er beskrevet i lokalplan 650. Herunder en ændring af den maksimal bygningshøjde fra 8,5 m til 18 m og en ændring af bebyggelsesprocent fra 50 til 60.

For at sikre, at arealerne vest for Engvej friholdes for bebyggelse, udlægges to kommuneplanrammer:

4.03.E.3 - Fårup Beton øst. Rammen udlægges til erhvervsområde til industri- og lagervirksomhed i miljøklasse 3-5. Bebyggelse må ikke opføres højere end 18 m, og bebyggelsesprocenten fastsættes til 60. Rammen overføres fra blandet by- og landzone til byzone.

4.03.E.4 - Fårup Beton vest. Rammen udlægges til erhvervsområde til oplags- og manøvreplads samt parkering i miljøklasse 3-5. Området skal friholdes for bebyggelse af enhver art. Rammen overføres fra landzone til byzone.