Baggrund og formål

Tillæg 08 til Kommuneplan 2017, omfatter et eksisterende erhvervsområde ved Fårup Betonindustri a/s i Fårup.

Byrådet ønsker, at området anvendes til erhvervsformål, som det fremgår af forslag til Lokalplan 650, som er i offentlig høring sammen med tillægget til kommuneplanen.

Området er i dag i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde 4.03.E.3 - Fårup Beton, der er udlagt til erhvervsområde til industri- og lagervirksomhed, i miljøklasse 1-5. Rammen giver mulighed for en max bygningshøjde på 8,5 m.

Virksomheden har allerede i dag bygninger, der er højere end 8,5 m - i visse områder op til 18 m.