Redegørelse

Den nye bebyggelse er tiltænkt som en naturlig fortætning og udfyldning mellem de to kvarterer ved Johannelyst og Henriettelyst.

Johannelyst, Henriettelyst og lokalplanområdet er en del af rammeområde 1.04.B.7.