Baggrund og formål

Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 omfatter rammeområde 1.04.B.7, der ligger syd for Kærgade, som i rammen er udlagt til åben-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv.

Baggrunden for dette tillæg er et ønske om at give mulighed for tæt-lav boliger syd for Kærgade 129 i Vorup. Tillægget er således udarbejdet for at gøre det muligt at realisere tæt-lav boligbebyggelse i lokalplan 648. Lokalplan 648 har været i offentlig høring sammen med tillæg 7.