Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 1.04.B.7 for Henriettelund ændres som følgende;

Områdes anvendelse: ændres fra "Åben-lav boligbebyggelse og fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv", til "Åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse, fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af bydelens behov samt ikke generende erhverv".

Bygningshøjde: ændres fra "Bebyggelse må ikke opføres højere end 8 m" til "Bebyggelse må ikke opføres højere end 8.5 m".

Bebyggelsesprocent: "Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 30% for åben-lav" til "Bebyggelsesprocenten for boliger må ikke overstige 30% for åben-lav og 40% for tæt-lav. Bebyggelsesprocenten gælder stadig for området under et".

Området kaldes herefter for 1.04.B.7(T7).