Generel redegørelse

Generel redegørelse

Bilag IV-arter

Det vurderes, at der med undtagelse af i Asferg ikke vil være bilag IV-arter, som bliver påvirket. I Asferg vil der ved en efterfølgende lokalplanlægning skulle tages stilling til, om der skal indarbejdes særlige krav for a tage hensyn til flagermusenes yngle- og rasteområder, for at flagermusene ikke vil blive påvirket negativt. Se afsnittet under Asferg.