Baggrund og formål

Dette Tillæg 6 til Randers Kommuneplan 2017 er en opsamling på den offentlige høring af Forslag til Randers Kommuneplan 2017. Derfor er der både ændringer til rammer og retningslinjer i dette tillæg.

Det er mindre ændringer, som Byrådet ønsker skal indgå i kommuneplanen, men hvor forvaltningen har vurderet, at det kræver en ekstra offentlig høring. Derudover er der en række ønsker, som er opstået i høringsperioden, som også medtages.

Oversigt over ændringer:

 • Asferg – Flytning af ramme til bolig
 • Enslev – Justering af ramme til blandet bolig og erhverv (landsbyafgrænsning)
 • Gjerlev – Flytning af ramme til bolig
 • Langå Væthvej – Ændring af ramme fra rekreativt område til boligområde
 • Langå Randersvej – Tilbageretning af ramme fra bolig til teknisk anlæg
 • Mejlby – Udvidelse af erhvervsområde
 • Randers Blommevej – Ny ramme til offentlig formål
 • Randers Dronningborg – Tilretning af rammegrænse ml. bolig og offentlig område
 • Randers Fabers Allé – Justering af bestemmelser for offentlige formål
 • Randers Glarbjergvej – Justering af bestemmelser for blandet bolig og erhvervsområde samt boligområde
 • Randers Kærsmindeparken – Justering af bestemmelser for rekreativt område
 • Randers Nørrebrogade – Justering af afgrænsning og bestemmelser for boligområde
 • Væth – Tilretning af ramme til blandet bolig og erhverv (landsbyafgrænsning)
 • Spentrup – Justering af bestemmelser for boligområde
 • Tånum - Tilretning af ramme til blandet bolig og erhverv (landsbyafgrænsning)
 • Generelle ramme ang. erhverv langs med indfaldsvejene - ny
 • Retningslinjer for Bevaringsværdige bygninger – tilretning af kort
 • Tilretning af detailhandelbestemmelser efter ny planlov
 • Retningslinjer for Grønt Danmarkskort – tilretning af kort