Rammer

Nye rammer, der udlægges ved vedtagelse af tillægget

4.00.E.1(T58) - Erhvervsområde Purhus

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

4.00.E.1 - Erhvervsområde Purhus

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.