Baggrund og formål

Dette tillæg er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan 712. Formålet med tillægget er, at justere rammebestemmelserne i det eksisterende erhvervsområde på Dangårdsvej, Europavej og Vestergade, sådan at det bliver muligt at etablere én høj antennemast og én høj skiltepylon inden for rammeområdet. 

Desuden nedsættes mindste grundstørrelsen fra min. 5.000 m² til min. 4.000 m². Baggrunden er, at der i området allerede er givet dispensation til at udstykke grunde, der er mindre end 5.000 m², og at der med Lokalplan 712 også gives mulighed for grunde på mellem 4.000 m² og 5.000 m².