Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

1.08.R.9 - Dronningborg Hallen

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.