Baggrund og formål

Kommuneplantillægget gælder for et område i Dronningborg i det nordøstlige Randers og omfatter Dronningborg Hallen, Fremtidens foreningshus, samt dertilhørende udearealer og anlæg.

Baggrunden for Tillæg 56 til Kommuneplan 2017, er et ønske om at etablere et projekt der kombinerer daginstitution, plejehjem og idræts faciliteter i ét samlet byggeri. Området er i dag omfattet af rammeområde 1.08.R.9 til Rekreation/Fritidsformål, der udlægger området til rekreative formål til offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende. 

Ændringerne med Tillæg 56 består af et udlæg til en ny ramme som erstatning for et område af den eksisterende ramme, og dermed en geografisk ændring af den eksisterende ramme.