Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 1.08.R.9 - Dronningborg Hallen, ændres som følgende:

Rammen reduceres, så den kun omfatter områderne for rekreativt areal og boldbaner. Rammeområdet kaldes herefter 1.08.R.9(T56) - Dronningborg Fritids- og Idrætsanlæg.

 

Der udlægges en ny ramme som erstatter den eksisterende ramme for det område den er blevet reduceret. 

Rammen er en blandet bolig- og erhvervs ramme og vil blive kaldet; 1.08.BE.4 - Dronningborg Hallen, Daginstitution og Plejehjem. 

 

Zonestatus for området er byzone og skal forblive byzone.