Baggrund og formål

Med Tillæg 55 udlægges et nyt rammeområde til tekniske formål – energianlæg. Det nye rammeområde er i Kommuneplan 2017 omfattet rammeområde 5.05.B.3(T35) for boligområde ved Rugvænget og 5.05.R.2 for et rekreativt parkområde Sigsvej. Området anvendes i dag til henholdsvis Mejlby Fjernvarmeværk og rekreativt område til et boligområde. Mejlby Fjernvarmeværks varmeproduktion baseres i dag på afbrænding af naturgas.

Tillæg 55 udarbejdes på baggrund af et ønske om at øge produktionen af vedvarende energi ved at give mulighed for at udvide varmeværket. Udvidelsen består af et varmepumpeanlæg, som kan supplere produktionen af fjernvarme. Varmepumpeanlægget vil dække ca. 93 procent af den årlige varmeproduktion fra værket.

Det nye rammeområde er ca. 0,5 ha.

Der er gennemført en fire  ugers fordebat. Der er indkommet 1 høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer.