Ændringer med dette tillæg

Der udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, 5.05.T.2(T55). Rammens bestemmelser fremgår senere i tillægget.

Rammeområdernes anvendelse ændres fra henholdsvis boligområde og rekreativt område til område til tekniske formål. Det rekreative område 5.05.R.2 reduceres arealmæssigt sammenholdt med gældende kommuneplanramme.