Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

5.00.T.16 - Vindmølleområde Ilshøj

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.