Baggrund og formål

Med Tillæg 54 udlægges to nye rammeområder til tekniske formål - solenergianlæg (solcellepark). Arealet anvendes i dag som opdyrket landbrugsjord.

Tillæg 54 udarbejdes på baggrund af et ønske om at øge produktionen af vedvarende energi ved at give mulighed for etablering af en solcellepark ved Stouby. Planlægningen tager udgangspunkt i en konkret projektansøgning.

Området dækker et areal på i alt ca. 81 ha.

Der er gennemført en 2 ugers fordebat. Der er indkommet 2 høringssvar, som bl.a. har givet input vedrørende: Ønske om friholdelse af en del af arealet, etablering af afskærmende beplantning og mulighed for adgang til møllevej til gå og cykelture.

Bemærkningerne har givet anledning til enkelte ændringer i planlægningen, herunder bl.a. etablering af en ny vejadgang til møller.