Ændringer med dette tillæg

Der udlægges to nye rammeområder til tekniske anlæg, 5.00.T.26(T54) og 5.00.T.27(T54). Rammernes bestemmelser fremgår senere i tillægget.

I de eksisterende ramme for vindmølleområde Ilshøj 5.00.T.16 udgår møllevejen med den nye ramme 5.00.T.16(54).

Området er i dag et opdyrket landbrugsareal. Fremadrettet vil der med den nye ramme for tekniske anlæg kunne placeres solcellepaneler med tilhørende installationer og bygninger på arealet.