Rammer

Nye rammer, der udlægges ved vedtagelse af tillægget

1.07.BE.1(T53) - Randers Kaserne

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

1.07.BE.1 - Randers Kaserne

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.