4.04.O.6.(T49) - Idrætsanlæg og boldbaner ved Søndergade

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannummer

  4.04.O.6.(T49)

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

 • Områdets anvendelse

  Offentlige formål, såsom klubhus for idrætsklub, idrætshaller, idrætsanlæg, boldbaner o.lign., samt tekniske formål. Der må etableres højst ni maks. 16 m høje lysmaster og højst én maks. 36 m høj mobilantennemast.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimalt etageantal

  2

 • Maksimal bygningshøjde (m)

  8.5

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra området som helhed

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  1

 • Maks. miljøklasse

  2

4.04.O.6.(T49)