Baggrund og formål

Byrådet ønsker med dette tillæg til kommuneplanen,

  • at ajourføre rammerne for idrætsanlægget i den sydlige del af Asferg, sådan at det bliver muligt, at opstille ni maks. 16 m høje lysmaster og én maks. 36 m høj mobilantennemast ved boldbanerne ved Søndergade 17a.

  • at ajourføre rammerne for idrætsanlægget og skolen, sådan at rammegrænserne kommer til at forløbe i overensstemmelse med de skelgrænser, der fremgår af matrikelkortet.

Der er med dette tillæg tale om en mindre ændring af kommuneplanen, som ikke skal gennemgå en fordebat efter planlovens § 23c.