Ændringer med dette tillæg

Der udlægges en ny ramme, 4.04.O.6. Den resterende ramme 4.04.O.5 ajourføres, sådan at den østlige rammegrænse følger skelgrænsen på matrikelkortet, som vist på kortet herunder:

Ændringskort