Område til offentlige og tekniske formål, idrætsanlæg og mobilmast på Søndergade i Asferg