Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

1.03.C.1 - Bydelscenter Romalt

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.