Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område ved Tjærby Diger, i Dronningborg. 

Baggrunden for Tillæg 45 til Kommuneplan 2017, er et ønske om byudvikling i Dronningborg i området Tjærby Diger. Området er ikke omfattet af noget rammeområde, da det endnu ikke er udlagt i Kommuneplanen 2017. Området indgår dog som fremtidig perspektivareal for byudvikling i Kommuneplanen. 

Ændringerne med dette kommuneplantillæg omfatter udlæg af en ny ramme til byudvikling i det åbne land. Det udlagte areal vil indgå i beregningen af restrummelighed i den næste kommuneplan revision.