Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 1.08.B.14 - Gammel Gimmingvej, ændres som følgende:
Rammen udvides, så det omfatter området for Lokalplan 704 - Boligområde ved Tjærby Diger Allé. Rammeområdet kaldes herefter 1.08.B.14(T45) - Tjærby Diger Allé.

Rammen indeholder ændringer i forhold til bebyggelsesprocenten.
Fremtidig zonestatus for området fastlægges til byzone.