Rammer

Nye rammer, der udlægges ved vedtagelse af tillægget

1.06.B.22(T44) - Højmarksvej etape 1
1.06.B.25(T44) - Højmarksvej etape 4

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

1.06.B.22 - Højmarksvej
1.06.B.25 - Højmarksvej etape 4

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.