Baggrund og formål

Randers Kommune ønsker, i forbindelse med Lokalplan 654 for 1. etape af boligområdet Nord for Nordskellet i Helsted, at give mulighed for at inddrage et beskyttet dige i planlægningen. Forud for tillægget strækker diget sig over to kommuneplanrammer, og grænsen mellem de to rammer skærer diget. Randers Kommune ønsker at sikre diget hvorfor det inddrages i den kommende Lokalplan 654.

Digets placering i forhold til kommuneplanrammernes afgrænsning

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med retningslinjen om rækkefølge for udbygning i Kommuneplan 2017, da en del af lokalplanens område til boligformål ligger i etape 4 og dette område medtages i 1. etape for at sikre diget, der ellers vil ligge delvist i 1. etape og delvist i 4. etape.

Ændringen er mindre omfattende idet der er tale om en ændring af afgrænsningen mellem to rammeområder med samme anvendelse.