Ændringer med dette tillæg

Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen mellem ramme 1.06.B.22 og 1.06.B.25 (etape 1 og 4) så hele diget indgår i 1. etape. Der er udelukkende tale om en mindre tilpasning af de to rammers interne opdeling. Rækkefølgebestemmelsen ændres ikke, og gælder derfor fortsat for rammerne.​